เครื่องดนตร
     
     หืน  
     โหวด  
     โปงลาง  
     กระจับปี่  
     กลองกันตรึม  
     กรับคู่  
     แคน  
     พิณ  
     จะเข้กระบือ  
     ซอกันตรึม  
     ปี่ไสล  
     
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  เว็บไซต์โรงเรียน
 
 
  Hi5 เพื่อน
 
 
ซอกันตรึม
.

http://www.culture.go.th/research/musical/images/pic_musical/huen.jpg

   เป็นเครื่องสายใช้สี ทำ ด้วยไม้ กล่องเสียงขึงด้วยหนังงู มีช่องเสียง อยู่ด้านตรงข้ามหน้าซอ ใช้สายลวดมี ๒ สาย คันชักอยู่ระหว่างสาย คันซอยาวประมาณ ๖๐ เซนติเมตร มีลูกบิดอยู่ตอนนอกซอใช้รัด ด้วยเชือก ขนาดของซอแตกต่างกันไปตามความ ประสงค์ของผู้สร้าง โดยทั่วไปมี ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็กเรียก ตรัวจี้ ขนาดกลางเรียกตรัวเอก ขนาดใหญ่เรียกตรัวธม

 
 

นางสาวณัฐธิณี ภูสมศรี
เลขที่ 19 ชั้น ม. 4/4